Portil:

Portil ligger nord i grenda, under Snartvika. Stedet ble bygd opp mot slutten av 1600-tallet, begynnelsen av år 1700. Det ser ut som om det like før 1820 ble opprettet en ny plass i området, Haugeto. Antakelsen bygger på at det bodde flere familier i området i denne perioden. Dette fra 1818 til omkring år 1840.

En familie i tidlig fase på plassen var Aslak Wraalsen Skreland og Anne Anundsdatter Skreland. Paret fikk flere barn, de var i Portil mot slutten av livet. Kona Anne døde på plassen år 1768. Det ser også ut som om deres sønn, Torgeir (født 1721, Skrelandskås) bodde på plassen. Han ble gift med Aslaug Torjusdatter 1763. Allerede året etter døde hun.

Tidlig var også Asbjørn Olsen Aared (født 1707) på plassen. Asbjørn ble født i Risvik lengre sør i området. Familien flyttet derfra til Portil.

Folketellingen året 1782 viser følgende sammensetning i Portil. Asbjørn Olsen (over) var da 78 år og enkemann. Han bodde sammen med barn og barnebarn:

 
1381 - Drangedal      Strand Roden                                Ettestad      Portil                           Anders Asbiørnsøn          34, Ektemann
1382 - Drangedal      Strand Roden                                Ettestad      Portil                           Anna Andersdatter           50, Hustru
1383 - Drangedal      Strand Roden                                Ettestad      Portil                           Tellev Andersøn                12, Sønn
1384 - Drangedal      Strand Roden                                Ettestad      Portil                           Kari Andersdatter              10, Datter
1385 - Drangedal      Strand Roden                                Ettestad      Portil                           Synnev Andersdatter         3, Datter
1386 - Drangedal      Strand Roden                                Ettestad      Portil                           Asbiørn Olsøn                   78, Enkemann. Lægdslem
1387 - Drangedal      Strand Roden                                Ettestad      Portil                           Gunhild Andersdatter       54, Enke. Lægdslem
  

Portil i dag:

Christen Olsen og Aaste Ingvoldsdatter Lohne, født henholdsvis året 1798 og 1790,  fikk også et barn i Portil. Kristine ble født der i mai 1818, mulig den lille familien bodde på Haugeto. Samme år, en uke senere, ble Thorbjørn også født i Portil. Dette av foreldrene Kari Tharjersdatter Steinsland (født 1781) og Aslak Thorbjørnsen Eikåsen (født 1792). Slike tette fødsler fra ulike ektepar tyder på at det allerede på denne tiden var to plasser på stedet, Portil og Haugeto. Hvem som bodde hvor, er derimot vanskelig å fastslå. 

Året 1830 fikk Lars Anundsen Lauvstad (født 1797) og Sigrid Thorsdatter Ettestad (født 1799) barn nummer fire, Thor, på plassen. Etter årstallet å tro, er det sannsynlig at de var på Haugeto.

Syv år senere (året 1837) ble Hans født på samme sted, enten Portil eller Haugeto. Foreldrene het Aasold Knudsen (født 1808) og Birgit Hansdatter (født 1811, Lunde/Telemark). Far Aasold døde bare ett år senere. 

Bildene under viser grunnmuren på Fjellet, oversikt fra Haugeto (pr. i dag jevnet med jorden) og Portil:


Ekteparet Johanne Tellefsdatter Porsmyr og Nils Johnsen Lone, født henholdsvis i år 1813 og 1815, var en annen familie som var innom stedet. De fikk fire barn, John ble født på Portil året 1839. Også her er det vanskelig å fastslå om dette gjelder Portil eller Haugeto. 

Torbjørn Tarjesen Bustrak og Anne Knudsdatter Bustrak (1842 og 1845, sistnevnte født i Seljord) hadde flere barn sammen. Året 1871 fikk de sønnen Thorbjørn i Portil. Familien flyttet senere til Bamble.

Halvor Thorbjørnsen Brujordet bodde på flere steder øst og vest for Bjårvann. Han ble født i 1829, og kom som 18-åring fra Brujordet/Austad til Sandvik. Halvor giftet seg to ganger. Sammen med siste kone, Gunhild Johnsdatter Opsahl, født 1830, skal han ha bodd i Portil år 1873. Da ble sønnen Halvor født der. Familien hadde tidligere vært innom Dalane og Bastnes.

Olav Nilsen (født 1852, Sollid under Vøllestad) var gift med Margrete Nilsdatter Skartveit (født 1855). De flyttet fra Portil til Rønningen under Tørnes omkring 1895. Ekteparet bodde også på Støyl. De fikk to, av mange etterkommere, i Portil mot slutten av 1880-årene. 
Olav representerte en familien med åtte generasjoner tilknyttet Portil. Det vil si; "de åtte generasjonene" bodde tidvis på plassene Portil og Haugeto, men de var også innom en rekke andre plasser i lokale områder. 

Fra området: Portilknatten, Portiltjern og grunnmurene på Fjellet:


Den omtalte Olav var sønn av Nils Olsen (født 1823, Haugeto) og Gunhild Thorsdatter (født 1826). Ekteparet fikk to barn, kona døde bare 30 år gammel. Nils giftet seg deretter med Gunhild Pedersdatter Bø (født 1830). Disse endte sine dager på Holte pleiehjem / fattiggård. Nils døde år 1907, Gunhild i 1910.

Nils var igjen sønn av Ole Nilsen (født 1802) og Ingeborg Christensdatter (født omtrent 1795 i Nissedal). Ekteparet bodde på ulike steder, bl.a. Støyl. Går vi enda et slektsledd tilbake i tid, finner vi hallingdølen Nils Olsson Sougsjord. Sannsynligvis er Sougsjord en gammel tolkning av Sausjord, et navn hallingdøler også benytter i dag. Han ble født omtrent 1770, og giftet seg for andre gang med Portil-jenta Groe Andersdatter (født 1781). Dette paret bodde også på ulike steder i nærområdet. Både Portil, Haugeto og Fjellet, samt steder på vestre side av Bjårvann. Nils Olsen Sougsjord døde på Fjellet år 1845.

Følger vi så familien bakover for å kartlegge alle de omtalte "åtte generasjonene", må vi gå videre via Groe Andersdatter. Hun hadde sitt opphav fra Ane Jensdatter (født ca. 1750) og Anders Andersen Portil (født 1755). Ekteparet fikk fire barn. Neste ledd bak i tid blir foreldrene til Anders, Anders Asbjørnsen Stensland (født 1728) og Anne Andersdatter Valnes (født omtrent 1732). Deretter finner vi Anders' far Asbjørn Olsen Aared (født 1707), fra folketellingen på toppen, og kona Synnøve Anundsdatter (født 1691). De fikk fire barn. Ekteparet døde i Portil årene 1792 (Asbjørn) og 1772 (Synnøve).

Da Olav Nilsen (omtalt noen avsnitt over) flyttet omkring 1895, kom Hans Bjålands familie dit fra plassen Støyl. Disse var siste bosatte i Portil. De flyttet cirka seks år senere. Like før år 1900 brant bolighuset. Dette ble bygd opp igjen på samme grunnmur.  

Folketellingen fra året 1900 viser følgende sammensetning:

 
Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Hans Olsen hf g Husmand m j. Skogarbeider 1851 Bø Tellemarken
Ingeborg Nilsdatter hm g Husmandskone 1865 Drangedal Brb
Ole Hansen s ug Skogarbeider 1885 Drangedal Brb
Niels Hansen s ug Skogarbeider 1882 Drangedal Brb
Anders Hansen s ug Barn 1887 Drangedal Brb
Jørgen Hansen s ug Barn 1891 Drangedal Brb
Karen Maria Hansdatter d ug Barn 1894 Drangedal Brb
Anne M. Hansdatter d ug Barn 1896 Drangedal Brb
Niels Hansen s ug Barn 1897 Drangedal Brb
Gunder Hansen s ug Barn 1900.06.23 Drangedal Brb
         
Under: Tørdal kirke, Nils H. Bjåland og samt hans gravstein. Nils var nest siste person som ble født i Portil, 24. september 1897 (jfr. oversikten over). Familien var siste beboere på stedet. De flyttet da yngste sønn Gunnar (bilde nummer tre fra venstre) var knappe to år, cirka år 1901.

    
Den andre plassen tilknyttet Portil  - Haugeto


Tilbake 

Tilbake til startsiden